Installering af elmålere og visualisering af elforbrug

Målgruppe

Installatører, elektrikere, rådgivende ingeniører og medarbejdere hos grossister. Kurset er ikke for privatpersoner.

Forudsætninger

El-teknisk baggrund.

Udbytte

Du vil efter kurset være i stand til at vælge de rigtige udstyr til visualisering af elforbrug samt være i stand tilat installere og konfigurere elmålere og gateways fra Schneider Electric.

Varighed

1 dag, kl. 08.30 - 16.00 (inkl. frokost)

Kursusbeskrivelse

Kurset giver en gennemgang af sortimentet af målere og gateways.

Installering og montering af udvalgte målertyper og gateways vil blive udført som en del af nogle praktiske øvelser.

I løbet af undervisningen vil følgende emner blive gennemgået:

- Overblik over forskellige målertyper,

- Overblik over forskellige gateways og systemdesigns,

- Opsætning af parametre i målere,

- Opsætning af kommunikation (Modbus og Ethernet),

- Opsætning af gateway og test af kommunikation,

- Datalogning og eksport af målerdata.

Kursusmateriale

Der udleveres USB-stick med kursuspræsentation, links til software demo samt digitale kataloger på diverse produkter.

Kursuspris:

kr 1.500,00 pr. deltager ekskl. moms.

Tilbage til kursusoversigten

Kursusbeskrivelse som pdf