Kursusbetingelser for Schneider Electric Uddannelsescenter

Du skal acceptere betingelserne nedenfor før du kan tilmelde dig.

Tilmelding

Tilmeldinger, som vi har skriftligt bekræftet, er bindende for kursisten.

Interesse i et kursus

Interesse i et kursus er ikke bindende før kursisten har tilkendegivet kursusdato. og modtaget skriftlig bekræftelse fra os.

Betaling

Kursus prisen opkræves efter endt kursus.

Kursuspris

I kursusprisen indgår kursusdokumentationen og -bevis samt frokost. De oplyste kursusafgifter er excl. moms..

Aflysning

Opnår et kursus ikke tilstrækkelig tilmelding, forbeholder Schneider Electric Uddannelsescenter sig ret til at aflyse kurset. Aflysning af et kursus vil ske skriftligt til de kursister som har tilmeldt sig. Kursisten tilbydes reservation på næste ordinære kursus.

Annullering

Annullering skal omgående meddeles skriftligt til Schneider Electric Uddannelsescenter. Tilmelding kan naturligvis overføres til en anden person fra samme virksomhed. Dette skal ligeledes ske skriftligt via Schneider Electric Uddannelsescenter. Hvis annullering sker senere end 10 arbejdsdage før kursusstart, betales fuld kursusafgift. For de af vores kurser, der er gratis, betales 500 kr. ved afbud senere end 5 dage før kursusstart.

Ophavsret

Materiale og software, der erhverves på et kursus, må ikke kopieres eller overgives til tredjepart. I særlige tilfælde kan der gives lov til at benytte/overdrage materialet. Ved at kontakte den ansvarlige for Schneider Electric Uddannelsescenter er det muligt at opnå en sådan tilladelse. Tilladelsen er kun gyldig, hvis den er skriftlig.

Persondata

Vores privatlivspolitik er pr. 25. maj 2018 opdateret for at imødegå Persondataforordningen (GDPR). Klik på linket for at læse mere om Schneider Electrics Privatlivspolitik:

https://www.schneider-electric.dk/da/about-us/legal/data-privacy.jsp

Schneider Electric Uddannelsescenter opbevarer dine oplysninger i 5 år. Ønsker du ikke dette, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os, så vi kan slette dine oplysninger. Har du spørgsmål til Schneider Electrics privatlivspolitik, er du ligeledes velkommen til at kontakte os.


Få mere at vide om Schneider Electric her: http://go.schneider-electric.dk/nyheder